جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقالات امنیت

امنیت همیشه یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر سایتی است. شما تصور کنید یک وب‌سایتی دارید و کلی زحمت برای اون کشیدید. در همین حین یک یا چند نفر اون رو هک می‌کنند. چه حسی بهت دست میده؟

قطعا حس خوبی بهت دست نمیده چرا که کلی زحمت کشیدی!

تو اینجا قراره کلی چیز یاد بگیری و امنیت سایتت رو به سقف بچسبونی!